28oC

Show diễn mỗi tối

Xem tất cả
Cầu Hôn
07:00 - 23:00
50.000 VNĐ
Rối Việt
19:00 - 20:00
Miễn phí
Sun World Hon Thom
08:45 - 17:00
650.000 VNĐ

Ẩm thực đêm

Hoạt động không thỂ bỏ lỡ